Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 25 Bydgoszcz, 13 marzec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
487 nr XXVI/368/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Inowrocławia 1098
488 nr XXVII/268/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 1122
489 nr XXVII/269/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 1123
490 nr XXVII/275/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic 1125
INFORMACJE:
491 zarządzenie nr 13/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2009 r 1132
492 z dnia 6 marca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(5)/2008/138/V/AS zatwierdzającej taryfę Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1132
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-17
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-17
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]