Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 12 marzec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
466 nr XXI/171/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 1059
467 nr XIX/122/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osięciny 1059
468 nr XXVII/157/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe 1062
469 nr XXVII/158/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1066
470 nr XXVII/160/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 1067
471 nr XXXV/182/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1067
472 nr XXV/123/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1074
473 nr XXV/124/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1075
474 nr XXX/329/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1078
475 nr XXX/337/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 1082
476 nr XXVII/183/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim 1083
477 nr XXVII/141/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu przyznawania 1084
478 nr XXI/142/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Płużnica oraz warunków i sposobu ich przyznawania 1085
479 nr XXI/144/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi 1085
480 nr XXX/416/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Inowrocław 1085
481 nr XXX/417/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 1091
482 nr 175/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego 1093
483 nr XXXI/348/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 1093
INFORMACJE:
484 zarządzenie nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1094
485 zarządzenie nr 112/09 Wójta Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobre za 2008 r 1094
486 zarządzenie nr 6/2009 Starosty Grudziądzkiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1095
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-17
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-17
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]