Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 23 Bydgoszcz, 11 marzec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
436 nr XXI/103/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Chodecz 1012
437 nr XXII/114/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Chodecz 1014
438 nr XXI/140/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2009 1014
439 nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na 2009 r 1016
440 nr XXI/131/08 Rady Gminy w Stolnie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2009 1018
441 nr XXIV/122/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 1019
442 nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na 2009 r 1020
443 nr XXII/159/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie 1022
444 nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r 1023
445 nr XXVII/154/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009 1024
446 nr XXIV/127/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r 1026
447 nr XXIX/158/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechocin na rok 2009 1027
448 nr XXXV/177/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 1028
449 nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r 1030
450 nr XXIV/102/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1031
451 nr IX/23/09 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2009 r 1031
452 nr XXX/218/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1032
453 nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości 1034
454 nr XIX/234/2009 Rada Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Strzelce Górne 1036
455 nr XIX/235/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1038
456 nr XXVI/147/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kęsowo 1044
457 nr XXX/339/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 1045
458 nr XXV/173/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagrodzenia obowiązujący od stycznia 2009 r 1050
459 nr XXX/350/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Koronowie 1053
460 nr 151/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 87/08 Zarządu Powiatu z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski 1053
POROZUMIENIE
461 aneks nr 4 z dnia 15 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 8 września 2003 r. zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy a miastem Inowrocław w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie miasta Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej 1054
INFORMACJE:
462 zarządzenie nr 3/2009 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu aleksandrowskiego 1055
463 zarządzenie nr 4/2009 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu aleksandrowskiego 1055
464 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1056
465 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1056
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-12
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-12
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]