Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 22 Bydgoszcz, 10 marzec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
424 nr XXI/119/08 Rady Gminy Kęsowo z dnia 4 września 2008 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego 974
425 nr XXII/137/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez gminę miasto Chełmża 974
426 nr XXIX/223/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Żnin 976
427 nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klamry (dz. nr 195/4 i 197) gmina Chełmno 979
428 nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe na terenie położonym w mieście Skępe 985
429 nr XXV/174/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Łąkie 996
430 nr XXXII/277/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo 1000
431 nr XX/137/2008 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 1000
432 nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2009 r 1002
433 nr XXVI/164/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński 1003
434 nr XXII/179/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ostromecku 1004
INFORMACJA
435 z dnia 19 lutego 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-94(9)/2008/2009/9426/III/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła 1004
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-12
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-12
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]