Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 20 Bydgoszcz, 05 marzec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
407 nr XXVIII/116/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 999/2 położonej w miejscowości Mrocza 870
408 nr XXVII/117/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 342/9 i 345 położonych w miejscowości Mrocza 876
409 nr XXVIII/118/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 392/10 położonej w miejscowości Mrocza 882
410 nr XXVIII/119/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 396/6 położonej w miejscowości Mrocza 888
411 nr XXVIII/120/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 364/3 położonej w miejscowości Mrocza 893
412 nr XXVIII/121/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 383/2 położonej w miejscowości Mrocza 899
413 nr XXVIII/124/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 172/3 i 172/4 położonych w miejscowości Krukówko 905
414 nr XXVIII/125/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 120/2, 29 i 27/2 położonych w miejscowości Kosowo 911
415 nr XXVIII/126/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 110/5 położonej w miejscowości Kozia Góra 917
416 nr XXVIII/127/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/2 położonej w miejscowości Drążno 922
417 nr XXIII/150/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 928
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-10
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-10
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]