Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 12 styczeń 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
21 nr XXVIII/117/08 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położnego w obrzeżu jeziora Duże w Nowej Wsi 115
22 nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 127
23 nr XXV/237/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 8 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Mogilno przez inne niż gmina Mogilno osoby prawne lub fizyczne 128
24 nr XXVI/238/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa i Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla 131
25 nr XXVI/247/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów gminy Mogilno w dzierżawę oraz określania wysokości czynszów 131
26 nr XVI/99/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 133
27 nr XXVIII/297/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 133
28 nr 195/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty 134
29 nr 196/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej 135
30 nr XXII/155/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 137
31 nr XXII/173/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania powiatowych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego powiatu tucholskiego 137
32 nr XXII/181/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 141
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
33 z dnia 22 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2008 r 141
34 z dnia 22 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2008 r 142
POROZUMIENIE
35 zawarte w dniu 31 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2009 142
INFORMACJE:
36 z dnia 15 grudnia 2008 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów miasta Torunia dla części osiedli: Stawki, Podgórz, Rudak, Czerniewice, obejmujący obręby ewidencyjne od numeru 63 do numeru 74 oraz numer 76 143
37 z dnia 29 grudnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179-ZTO-D/740/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, koncesji na wytwarzanie ciepła 144
38 z dnia 31 grudnia 2008 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-77(9)/2008/209/VII/JP z 31 grudnia 2008 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła OPEC Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 145
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-14
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-14
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]