Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 19 Bydgoszcz, 04 marzec 2009
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
390 nr 1/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 r 827
UCHWAŁY:
391 nr XXII/113/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 830
392 nr 464/08 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany 831
393 nr XIX/138/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Żnińskiego 838
394 nr XXVI/171/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu 842
395 nr XXVII/160/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brodnica 848
396 nr XXVII/162/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 850
397 nr XXI/233/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Brodnickiego Domu Kultury 852
398 nr XXI/234/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy 894
399 nr XXI/240/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 856
400 nr XXI/246/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 859
401 nr XXI/247/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg 861
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
402 z dnia 23 lutego 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2009 r 865
403 z dnia 23 lutego 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2009 r 865
404 z dnia 24 lutego 2009 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Brodnicy 866
INFORMACJE:
405 zarządzenie nr 3/2009 Starosty Brodnickiego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu brodnickiego 866
406 sprawozdanie Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r 866
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-06
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-06
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]