Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 18 Bydgoszcz, 26 luty 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
360 nr XXVIII/115/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 963 położonej w miejscowości Mrocza 784
361 nr XXII/144/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Janikowie 789
362 nr XXII/147/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Janikowo na rok 2009 791
363 nr XXIX/220/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę miasta Lipna Przedszkoli Miejskich 792
364 nr XXVII/204/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 r 793
365 nr XXIX/203/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 r 794
366 nr XXI/104/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 796
367 nr XXV/203/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 stycznia 2009 r. o zmianie uchwały nr XXIV/191/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2009 r 797
368 nr XXVI/149/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2009 798
369 nr XXIV/9/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sadkach 799
370 nr 139/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowo w 2009 r 802
371 nr XXIX /337/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom we Wtelnie 804
372 nr XXIX/338/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu 804
373 nr XXIX/339/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko 805
374 nr XXVII/186/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 806
375 nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego Przedszkola im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni 808
376 nr XXIX/308/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Kcynia 808
377 nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie gminy Radzyń Chełmiński 809
378 nr XXVIII/137/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 811
379 nr XXI/176/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Stanisława Szenica 811
380 nr XXI/177/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Ks. Wojciecha Kęsickiego 813
381 nr XXI/178/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Ks. Józefa Kurzawskiego 815
382 nr XXI/179/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Działyńskich 817
POROZUMIENIA:
383 aneks nr 3 z dnia 6 stycznia 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2006 r. w Bydgoszczy, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem grudziądzkim w sprawie powierzenia prowadzenia spraw związanych z wydawaniem paszportów 819
384 aneks nr 2 z dnia 12 stycznia 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 28 września 2006 r. w Bydgoszczy, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem inowrocławskim w sprawie powierzenia prowadzenia spraw związanych z wydawaniem paszportów 819
INFORMACJE:
385 sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008 819
386 zarządzenie nr 11/2009 Starosty Tucholskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola w roku 2009 820
387 zarządzenie nr 12/2009 Starosty Tucholskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Tucholi w 2009 r 821
388 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2009 r 821
389 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w powiecie nakielskim w roku 2009 r 821
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-04
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-04
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]