Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 24 luty 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
328 nr XXVIII/157/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw 702
329 nr XXVIII/159/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2009 702
330 nr XXIV/140/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 42 położonej w Niemojewie 703
331 nr XXVI/154/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej w miejscowościach: Rogowo, Izdebno i Grochowiska Księże i zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Izdebno 710
332 nr XXX/139/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność gminy Mrocza 730
333 nr XVII/113/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kwoty opłaty stałej powyżej podstawy programowej za korzystanie z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach 731
INFORMACJE:
334 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tucholskiego za rok 2008 731
335 sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r 734
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-02
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-02
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]