Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 143 Bydgoszcz, 30 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2627 nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 25 w Stopce-Okolu, gmina Koronowo 5995
2628 nr XXVI/370/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 października 2009 r. mieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski 6003
2629 nr XX/308/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy i ustalenia dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu aleksandrowskiego w roku 2010 6004
2630 nr XXIX/238/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego ?Cogito? 6008
2631 nr XXIX/241/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska 6009
2632 nr XXVIII/231/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim 6010
2633 nr 2/Dp/2009 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na 2010 r. oraz o załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozie kwoty długu 6013
2634 nr XXXI/153/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność gminy 6013
2635 nr XLI/122/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XX/47/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania z boisk sportowych 6014
2636 nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową 6015
2637 nr XLVI/237/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic Brodnickiej, Kilińskiego i Zamkowej w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych 6016
2638 nr XXIV/38/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVI/233/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 6020
2639 nr XXIV/39/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/216/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6021
2640 nr XXIV/40/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/358/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie gminy Tuchola 6022
2641 nr XXIV/41/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/362/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru 6023
2642 nr XXIV/42/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXII/253/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6024
2643 nr XXIV/43/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 r. sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLI/180/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej 6025
2644 nr XXIV/44 /09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/205/2009 Rady Gminy Rogowo, powiat żniński, z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 6026
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2645 z dnia 14 grudnia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie 6027
2646 z dnia 14 grudnia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złotniki Kujawskie 6027
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
2647 z dnia 14 grudnia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubanie przeprowadzonych w dniu 13 grudnia 2009 r 6028
2648 z dnia 21 grudnia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipno przeprowadzonych w dniu 20 grudnia 2009 r 6028
INFORMACJE:
2649 z dnia 17 grudnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/295-ZTO-B/273/W/OPO/2009/ASz 6029
2650 z dnia 18 grudnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-71(5)/2009/2251/VII/JP zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie 6030
2651 z dnia 21 grudnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1202/15911/W/OPO/2009/AJ i nr PCC/1171/15911/ W/OPO/2009/AJ 6033
2652 z dnia 21 grudnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179-ZTO-G/740/W/OPO/2009/AJ 6034
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-31
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-31
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]