Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 140 Bydgoszcz, 24 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2590 nr XXXVI/514/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - galeria" 5882
2591 nr XXXIX/347/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tucholi - ul. Podmiejska 5891
2592 nr XXXIX/350/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3660, 3661, 3662, 3663, 3664 w Tucholi przy ul. Usługowej 5896
2593 nr XXIII/151/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości 5900
2594 nr XXIII/155/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę i miasto Izbica Kujawska 5900
2595 nr XXIII/154/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 5904
2596 nr XXIX/232/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łabiszyn 5906
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-28
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-28
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]