Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 136 Bydgoszcz, 17 grudzień 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2515 nr 268/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 5700
UCHWAŁY:
2516 nr LII/788/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych oraz pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych 5701
2517 nr LVI/866/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych oraz pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych 5702
2518 nr 679/09 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia na 2010 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5703
2519 nr XXXII/228/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r 5703
2520 nr XXVIII/225/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 5705
2521 nr XXVIII/226/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5706
2522 nr XXVIII/227/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru 5708
2523 nr XXVIII/228/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r 5709
2524 nr XXV/154/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo 5710
2525 nr XXV/155/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 5710
2526 nr XXV/156/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania 5711
2527 nr XXV/157/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5712
2528 nr XXV/158/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5714
2529 nr XXV/159/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 5715
2530 nr XXVII/379/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku 5715
2531 nr XXVII /380/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku 5716
2532 nr XXVII/381/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 5719
2533 nr XXX/200/09 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 5719
2534 nr XXX/201/09 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5720
2535 nr XXX/202/09 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5722
2536 nr XXXIII/207/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 5722
2537 nr XXXIII/208/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo 5724
2538 nr XXXIII/209/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego 5724
2539 nr XXXIII/210/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 5725
2540 nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/173/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagrodzenia obowiązujących od stycznia 2009 r 5729
2541 nr XXXIII/214/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi Sucha ? Cierplewo do kategorii dróg gminnych 5729
2542 nr XXIX/152/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5730
2543 nr XXIX/153/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski 5731
2544 nr XXIX/154/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 5731
2545 nr XXIX/155/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5732
2546 nr XXIX/156/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 5734
2547 nr XXIX/157/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 r 5735
2548 nr XXIX/160/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 5735
2549 nr XXVII/177/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 r 5736
2550 nr XXXII/183/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010 r 5740
2551 nr XXXII/184/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 5740
2552 nr XXXII/185/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r 5741
2553 nr XXVIII-155/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 5743
2554 nr XXVIII-156/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 5744
2555 nr XXVIII-157/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2010 r 5746
2556 nr XXXVII/283/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 5746
2557 nr XXXVII/284/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości 5747
2558 nr XXXVII/285/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2010 r 5748
2559 nr XXXVII/287/2009 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2010 r 5749
2560 nr XXVI/175/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5751
2561 nr XLIII/236/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 5753
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-22
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-22
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]