Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 135 Bydgoszcz, 17 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2466 nr XXXII/224/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 5629
2467 nr XXXIV/193/09 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5630
2468 nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Sośno 5630
2469 nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 r. 5631
2470 nr XXVII/238/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 r. 5634
2471 nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 2010 r. 5634
2472 nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru na 2010 r. 5635
2473 nr XXVII/241/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Pakość oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania 5635
2474 nr XXIX/176/09 Rady Gminy Stolno z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5637
2475 nr XXIX/177/09 Rady Gminy Stolno z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 5637
2476 nr XXX/218/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 5638
2477 nr XXX/219/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 5639
2478 nr XXX/220/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cekcyn 5643
2479 nr XXX/221/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/09, w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 5649
2480 nr XXXVI/208/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5650
2481 nr XXXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 5652
2482 nr XXXVI/210/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 5653
2483 nr XXXVI/211/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych 5653
2484 nr XXXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty targowej 5654
2485 nr XXXIV/251/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5655
2486 nr XXXIV/206/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym 5657
2487 nr XXXIV/207/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu ulg w podatku rolnym 5658
2488 nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości 5658
2489 nr XXXIV/209/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5659
2490 nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia konsultacji i włączenia działek do miejscowości Choceń 5660
2491 nr XXXIV/212/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu 5661
2492 nr XLVI/235/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5662
2493 nr XXIX/43/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 r. 5663
2494 nr XXIX/44/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5664
2495 nr XXIX/45/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 r. 5665
2496 nr XXIX/46/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2010 r. 5666
2497 nr XXVIII/308/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny 5667
2498 nr XXVIII/309/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2010 r. 5667
2499 nr Nr XXVIII/310/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2010 r. 5668
2500 nr XXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2010 r. 5674
2501 nr XXVIII/312/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009 r. sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości na 2010 r. 5674
2502 nr XLII/204/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego 5675
2503 nr XLII/205/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 5676
2504 nr XLII/206/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 5677
2505 nr XXVI/163/2009 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 r. 5678
2506 nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5680
2507 nr XXVI/189/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5681
2508 nr XXVI/190/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010 r. 5683
2509 nr VIII/92/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej 5683
2510 nr VIII/93/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX/81/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko 5684
2511 nr VIII/94/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5685
2512 nr XXX/144/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku 5688
2513 nr XXX/145/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 5689
2514 nr XXX/183/09 Rady Gminy Stolno z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5690
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-22
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-22
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]