Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 134 Bydgoszcz, 17 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2402 nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5554
2403 nr XXXV/192/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. 5556
2404 nr XXXV/193/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2010 r. 5557
2405 nr XXXV/194/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2010 r. 5558
2406 nr XXXV/195/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 5559
2407 nr XXIV/146/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 5559
2408 nr XXIV/147/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5560
2409 nr XXXVIII/541/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 5562
2410 nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 5564
2411 nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5565
2412 nr XXXI/192/09 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5565
2413 nr XXXI/193/09 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5567
2414 nr XXXI/194/09 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 5567
2415 nr XXVIII/165/209 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5568
2416 nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5569
2417 nr XXXIX/440/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kruszwica 5571
2418 nr XXXIX/441/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5571
2419 nr XXXVI/357/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5574
2420 nr XXXVI/358/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5575
2421 nr XXXVI/359/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku leśnego 5577
2422 nr XXXVI/360/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku rolnego 5577
2423 nr XXXVI/361/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych 5578
2424 nr XXXVI/369/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 5578
2425 nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5579
2426 nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 5579
2427 nr XXXIII/191/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów 5580
2428 nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości 5580
2429 nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych 5581
2430 nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Kęsowo 5584
2431 nr XXXIII/205/09 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 5585
2432 nr XXX/157/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2010 r. 5587
2433 nr XXX/158/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2010 r. 5587
2434 nr XXX/159/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2010. 5588
2435 nr XXX/160/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5589
2436 nr XXXVII/255/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 5590
2437 nr XXXVII/256/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 5591
2438 nr XXXVII/257/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 5593
2439 nr XXXVII/258/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej 5594
2440 nr XXXV/240/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku 5594
2441 nr XXXV/241/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5596
2442 nr XXXV/242/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2010 r. 5598
2443 nr XXXV/243/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek na 2010 r. 5598
2444 nr XXV/165/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasta Radziejów 5599
2445 nr XXV/166/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Miasta Radziejów 5600
2446 nr XXV/167/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Miasta Radziejów 5601
2447 nr XXV/168/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie gminy Miasta Radziejów 5602
2448 nr XXV/169/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Miasta Radziejów 5602
2449 nr XXV/170/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym 5603
2450 nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5604
2451 nr 269/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie 5605
2452 nr 270/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5606
2453 nr 271/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów 5608
2454 nr 272/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 5609
2455 nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2010 5610
2456 nr XXXIV/187/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 5614
2457 nr XXXIV/188/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5615
2458 nr XXXIV/189/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 5615
2459 nr XXXIV/190/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso 5616
2460 nr XXV/151/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego 5616
2461 nr 696/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5617
2462 nr 697/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 5617
2463 nr 698/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty 5620
2464 nr 699/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego 5621
2465 nr XXVII/305/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso 5622
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-22
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-22
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]