Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 133 Bydgoszcz, 16 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2370 nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5508
2371 nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Fabianki 5509
2372 nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Fabianki 5509
2373 nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego 5512
2374 nr XXIII/37/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki 5513
2375 nr XXXI/52/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5514
2376 nr XXXI/53/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5515
2377 nr XXXI/54/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5516
2378 nr XXXI/55/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów 5517
2379 nr XXXIX/438/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5517
2380 nr XXXIX/439/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5518
2381 nr XXXIX/440/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5519
2382 nr XXXIX/441/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej 5522
2383 nr XXXIX/442/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego za 2010 r. 5523
2384 nr XXXIX/443/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota 5523
2385 nr XXXIX/444/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu 5524
2386 nr XXVI/149/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5526
2387 nr XXVI/150/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Gruta 5527
2388 nr XXVI/153/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5528
2389 nr XXVI/154/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5529
2390 nr XXII/35/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 222/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych 5531
2391 nr XXVIII/178/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5532
2392 nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5533
2393 nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 5536
2394 nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 5536
2395 nr XXVIII/184/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w gminie Płużnica 5538
2396 nr XXXV/260/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości 5539
2397 nr XXXV/261/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5540
2398 nr XXXV/262/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5541
2399 nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 5542
2400 nr XXXIX/263/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych 5543
2401 nr XXXIX/264/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego 5546
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-17
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-17
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]