Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 132 Bydgoszcz, 16 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2345 nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr: 94/5, 94/6, 94/7, 94/16, 94/3, 94/4, 660, 659, 658, 652/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/8, 652/10, 652/11, 652/12, 661, 662/3, 662/4, 662/6, 662/7, 662/1 i cz. działki nr 94/19 położone w Tryszczynie gm. Koronowo 5467
2346 nr XXII/141/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5475
2347 nr XXII/142/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy 5475
2348 nr XXII/143/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5476
2349 nr XXII/144/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5477
2350 nr XXII/145/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5477
2351 nr XXII/146/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5478
2352 nr XXII/148/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5480
2353 nr XXVII/137/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń 5481
2354 nr XXVII/138/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie gminy Bytoń 5482
2355 nr XXVII/140/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń 5483
2356 nr XLVII/89/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5483
2357 nr XLVII/90/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5484
2358 nr XLVII/92/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli 5487
2359 nr XLVII/93/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5489
2360 nr XXXI/152/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 5493
2361 nr XXXI/153/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości 5493
2362 nr XXXI/154/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5494
2363 nr XXXI/155/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz 5496
2364 nr XXXIII/180/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre na rok podatkowy 2010 5497
2365 nr XXXIII/181/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5497
2366 nr XXXIII/182/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2010 5498
2367 nr XXXIII/209/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5500
2368 nr XXXIII/210/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5501
2369 nr XXXIII/211/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Grudziądz 5503
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-17
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-17
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]