Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 131 Bydgoszcz, 15 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2306 nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku 5408
2307 nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 5411
2308 nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie 5411
2309 nr XXVII/208/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5412
2310 nr XXX/182/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Warlubie 5420
2311 nr XXX/183/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości 5422
2312 nr XXX/184/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5423
2313 nr XXX/185/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5425
2314 nr XXX/186/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej 5426
2315 nr XXX/195/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wzorów formularzy podatkowych 5426
2316 nr XXV/171/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5427
2317 nr XXV/172/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5428
2318 nr XLIV/367/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5431
2319 nr XLIV/368/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010 5432
2320 nr XLIV/369/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2010 5433
2321 nr XLIV/370/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości 5435
2322 nr XXXIII/204/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 5436
2323 nr XXXVI/275/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r 5437
2324 nr XXXVI/276/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 r 5439
2325 nr XXXVI/277/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2010 5439
2326 nr XXXVI/278/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 5440
2327 nr XXXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 5440
2328 nr XXXVI/280/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010 5441
2329 nr XXIX/152/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 5442
2330 nr XXIX/153/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego 5444
2331 nr XXXI/170/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2010 r 5445
2332 nr XXXI/171/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny 5445
2333 nr XXXI/172/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz w sprawie poboru tego podatku 5446
2334 nr XXXI/173/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r 5447
2335 nr XXVI/295/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek 5449
2336 nr XXXII/159/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5450
2337 nr XXXII/160/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5451
2338 nr XXXII/162/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości 5453
2339 nr XXXII/163/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru 5453
2340 nr XLVII/311/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2010 r 5454
2341 nr XLVII/313/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010 5455
2342 nr XLVII/314/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji 5457
2343 nr XXXVI/198/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010 5458
2344 nr XXXVI/199/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010 5459
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-17
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-17
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]