Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 130 Bydgoszcz, 14 grudzień 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2266 nr 275/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowal 5356
UCHWAŁY:
2267 nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie 5358
2268 nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5361
2269 nr XXXIV/229/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5363
2270 nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów 5364
2271 nr XLII/234/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 5364
2272 nr LV/839/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki na terenie Bydgoszczy 5365
2273 nr LV/843/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011 5367
2274 nr LV/844/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w placówkę wielofunkcyjną o nazwie ?Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych? oraz statut Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiący załącznik do ww. uchwały 5367
2275 nr LV/846/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010 5368
2276 nr LV/850/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy 5369
2277 nr LV/851/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy 5371
2278 nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5373
2279 nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5373
2280 nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej 5374
2281 nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5375
2282 nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów 5376
2283 nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5377
2284 nr XLVI/192/09 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości 5378
2285 nr XLVI/193/09 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5379
2286 nr XLVI/195/09 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5382
2287 nr XXXII/251/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5382
2288 nr XXXII/252/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5383
2289 nr XXXII/253/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5384
2290 nr XXXII/254/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy i miasta Lubraniec 5386
2291 nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5386
2292 nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych 5387
2293 nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5388
2294 nr XXX/152/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 5390
2295 nr XXX/153/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 5391
2296 nr XXX/154/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5391
2297 nr XXX/155/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 5393
2298 nr XXX/158/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej 5394
2299 nr XXVI/180/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego w Żninie 5394
2300 nr XXVI/186/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński 5395
2301 nr XXXIV/335/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5398
2302 nr XXXIV/336/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości 5399
2303 nr XXXIV/337/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5399
2304 nr XXVII-153/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5400
2305 nr XXVII-154/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. i zwolnień w tym podatku 5403
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-16
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-16
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]