Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 129 Bydgoszcz, 14 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2227 nr XXXII/143/09 Rady Gminy Kowal z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Kowal 5308
2228 nr XXXIII/151/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego 5310
2229 nr XXXIII/152/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5310
2230 nr XXXIII/153/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego 5311
2231 nr XXXIII/154/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych 5311
2232 nr XXXII/228/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5314
2233 nr XXXII/229/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5316
2234 nr XL/358/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie gminy Tuchola 5317
2235 nr XL/359/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5318
2236 nr XL/360/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2010 r. 5320
2237 nr XL/361/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 5320
2238 nr XL/362/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru 5321
2239 nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 5322
2240 nr XXXVI/157/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2010 5323
2241 nr XXXVI/158/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 5323
2242 nr XXXVI/159/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010 5324
2243 nr XXXVI/163/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5325
2244 nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5327
2245 nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5328
2246 nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5329
2247 nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r. 5331
2248 nr XXXIX/288/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/194/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5332
2249 nr XXXIX/289/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5332
2250 nr XXXIX/290/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5333
2251 nr XXXIX/291/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r. 5336
2252 nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 r. 5337
2253 nr XXXVI/165/2009 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 r. 5338
2254 nr XXXVI/166/2009 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5339
2255 nr XXXVI/167/2009 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5340
2256 nr XXVIII/171/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 5342
2257 nr XXVIII/172/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 r. 5344
2258 nr XXVIII/173/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5344
2259 nr XXXVI/343/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5345
2260 nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów 5346
2261 nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 5347
2262 nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów 5347
2263 nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5348
2264 nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Radziejów 5349
2265 nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty targowej 5351
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-16
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-16
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]