Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 128 Bydgoszcz, 14 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2196 nr XIX/139/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2010 5363
2197 nr XIX/140/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie podatku leśnego na rok 2010 5263
2198 nr XIX/141/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 i zwolnień w tym podatku 5264
2199 nr XIX/142/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 5266
2200 nr XIX/143/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010 5268
2201 nr XIX/144/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Topólka 5269
2202 nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5270
2203 nr XIX/148/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 5273
2204 nr XXIX/213/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5274
2205 nr XXIX/214/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie podatku rolnego na 2010 r. 5275
2206 nr XXIX/215/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie podatku leśnego na 2010 r. 5276
2207 nr XXIX/216/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5276
2208 nr XXIX/217/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2010 r. 5278
2209 nr XXIX/218/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2010 r. 5278
2210 nr XXXII/232/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie 5279
2211 nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 5281
2212 nr XXXI/194/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5283
2213 nr XXXI/195/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2010 rok 5286
2214 nr XXXI/196/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 5287
2215 nr XL/315/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok 5288
2216 nr XL/316/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok 5289
2217 nr XL/317/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2010 rok 5293
2218 nr XXV/175/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010 5294
2219 nr XXV/176/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5294
2220 nr XXV/177/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełmno w 2010 r. 5295
2221 nr XXXVI/174/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 5297
2222 nr XXXVI/176/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5298
2223 nr XXXVI/177/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2010 r. 5300
2224 nr XXXVI/178/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2010 rok 5301
2225 nr XXXVI/179/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 5302
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2226 z dnia 30 listopada 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie 5302
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-16
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-16
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]