Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 127 Bydgoszcz, 10 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2160 nr XXXV/173/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka 5216
2161 nr XXXIII/241/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Skępe 5216
2162 nr XXXIII/243/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2010 r 5217
2163 nr XXXIII/244/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 r. 5217
2164 nr XXXIII/245/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 5218
2165 nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Wielgie na 2010 r. 5219
2166 nr XXXIII/216/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 5220
2167 nr XXXI/204/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5223
2168 nr XXXI/205/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego 5224
2169 nr XXXI/206/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego 5225
2170 nr XXXI/207/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej 5225
2171 nr XXXI/208/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 5226
2172 nr XLI/470/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Morzewiec, obręb geodezyjny Tryszczyn 5227
2173 nr XXXVIII/258/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5229
2174 nr XXXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5230
2175 nr XXXIX/417/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 5232
2176 nr XXXIX/418/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5234
2177 nr XXXIX/419/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym podatku 5235
2178 nr XXXIX/420/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Kcynia na 2010 r., zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5238
2179 nr XXXIV/155/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 5238
2180 nr XXXIV/156/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych 5239
2181 nr XXXIV/157/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 listopada 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów 5243
2182 nr XXVI/141/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5244
2183 nr XXVI/142/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 5245
2184 nr XXVI/143/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5247
2185 nr XXVI/144/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie 5248
2186 nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Osięciny 5249
2187 nr XXVIII/191/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Osięciny 5250
2188 nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny 5250
2189 nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Osięciny 5251
2190 nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5252
2191 nr XXVI/288/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości 5254
2192 nr XXVI/289/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 5255
2193 nr XXVI/291/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5256
2194 nr XXVI/292/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 5259
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2195 z dnia 4 grudnia 2009 r. o zmianach w składzie rady gminy 5259
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-11
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-11
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]