Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 126 Bydgoszcz, 10 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2121 nr XXIX/183/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Dąbrowa 5164
2122 nr XXVII/221/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012 5165
2123 nr XXXV/332/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek 5166
2124 nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 5166
2125 nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 5170
2126 nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5171
2127 nr XXXI/180/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5172
2128 nr XXXI/181/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych 5173
2129 nr XXXI/182/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego 5175
2130 nr XXXI/183/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny ? obowiązujące na terenie miasta Kowal 5176
2131 nr XXXI/184/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego 5177
2132 nr XXXVI/232/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 5177
2133 nr XXXVI/233/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 5178
2134 nr XXXVI/234/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r. 5179
2135 nr XXXII/161/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wielka Nieszawka 5181
2136 nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5183
2137 nr XXXII/163/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 5184
2138 nr XXIV/282/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2010 r. 5185
2139 nr XXIV/283/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r. 5187
2140 nr XXXII/200/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie miasta Chełmży 5189
2141 nr XXXII/201/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 5192
2142 nr XXXII/202/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010 5192
2143 nr XXXII/203/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 5193
2144 nr XXXII/208/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz szczegółowych zasad, trybu ich przyznawania za osiągnięcia sportowe zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym 5195
2145 nr XXXII/209/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2010 r. 5196
2146 nr XXVII/218/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 5196
2147 nr XXVII/219/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 5197
2148 nr XXXI/256/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5198
2149 nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 5199
2150 nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. 5199
2151 nr XL/227/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5201
2152 nr XL/228/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5202
2153 nr XL/229/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 r. 5203
2154 nr XL/230/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2010 r. 5204
2155 nr XLIV/617/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5204
2156 nr XLIV/618/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5205
2157 nr XLIV/619/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5209
2158 nr XLIV/620/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5210
2159 nr XLIV/621/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów 5210
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-11
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-11
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]