Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 125 Bydgoszcz, 09 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2096 nr XXXII/321/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka 5127
2097 nr XXXII/322/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej 5128
2098 nr XXXI/170/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5128
2099 nr XXXI/171/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Brzuze 5129
2100 nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska 5130
2101 nr XXVIII/224/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 5131
2102 nr XVIII/225/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów 5132
2103 nr XXVIII/226/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 5132
2104 nr XXVIII/231/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. 5134
2105 nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 5134
2106 nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 5135
2107 nr XXXVIII/366/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 5138
2108 nr XXXIX/349/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości 5139
2109 nr XXXIX/350/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 5140
2110 nr XXXIX/351/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 r. 5142
2111 nr XXXIX/352/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 5142
2112 nr XXXIX/353/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Barcin 5144
2113 nr XXXIX/167/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Książki 5145
2114 nr XXXIX/168/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5147
2115 nr V/44/09 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 5148
2116 nr V/45/09 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5149
2117 nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 r. 5152
2118 nr XXXIV/201/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 5153
2119 nr XXXIV/202/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy na podatku od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny 5155
2120 nr XXXIV/204/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/239/2002 z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 5156
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-10
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-10
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]