Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 124 Bydgoszcz, 09 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2064 nr XXXIX/952/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5091
2065 nr XXXVI/253/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Radzyń Chełmiński 5092
2066 nr XXVI/142/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 5094
2067 nr XXVI/143/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 r 5095
2068 nr XXVI/144/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej na 2010 r 5098
2069 nr XXVI/150/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koneck 5098
2070 nr XXVI/151/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5099
2071 nr XXVI/152/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Koneck 5102
2072 nr XXVI/153/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i podatek leśny 5103
2073 nr XXV/161/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 5104
2074 nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych w 2010 r. 5105
2075 nr XXVI/163/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej 5107
2076 nr XL/209/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostycyn, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 5108
2077 nr XL/215/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5109
2078 nr XL/216/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5110
2079 nr XL/217/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 5111
2080 nr XL/218/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne 5113
2081 nr XXXIII/213/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Dąbrowa Biskupia 5113
2082 nr XXXIII/214/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5114
2083 nr XXXII/226/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2010 r 5114
2084 nr XXXII/227/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy i miasta Janikowo w 2010 r 5115
2085 nr XXIX/227/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 5116
2086 nr XXIX/228/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010 5117
2087 nr XXIX/229/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2010 r 5119
2088 nr XXIX/230/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5120
INFORMACJE:
2089 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009 r. Sygn. akt II SA/Bd 611/08 5121
2090 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2009 r. Sygn. akt II SA/Bd 1011/07 5121
2091 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2009 r. Sygn. akt II SA/Bd 332/09 5122
2092 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2009 r. Sygn. akt II SA/Bd 325/09 5122
2093 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009 r. Sygn. akt II SA/Bd 415/09 5123
2094 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 września 2009 r. Sygn. akt II SA/Bd 581/09 5123
2095 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2009 r. Sygn. akt II SA/Bd 596/09 5124
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-10
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-10
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]