Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 122 Bydgoszcz, 04 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2024 nr XXXII/212/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 5011
2025 nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Sośno z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5011
2026 nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Sośno z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 5013
2027 nr LIV/812/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośc 5014
2028 nr LIV/822/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Bydgoski Węzeł Wodny oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku 5015
2029 nr LIV/827/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców 5017
2030 nr 43/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5018
2031 nr 44/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych 5019
2032 nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 5021
2033 nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa 5022
2034 nr XL/319/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatków 5023
2035 nr XL/320/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty 5023
2036 nr XL/321/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru 5024
2037 nr XL/322/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r 5025
2038 nr XXXII/199/09 Rady Gminy w Osieku z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów 5027
2039 nr XXXII/200/09 Rady Gminy w Osieku z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku 5028
2040 nr XXXII/203/2009 Rady Gminy w Osieku z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości 5030
2041 nr XXVII/124/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2010 r 5031
2042 nr XXVII/125/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2010 r 5031
2043 nr XXVII/126/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r 5032
2044 nr XXVII/127/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5034
2045 nr XXVII/128/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli 5035
2046 nr XXXVIII/271/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5036
2047 nr XXXVIII/272/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5037
2048 nr XL/328/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010 5040
2049 nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne 5043
2050 nr XL/331/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5044
2051 nr XXXI/129/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości 5047
2052 nr XXXI/130/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5048
2053 nr XXXI/133/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Świedziebnia 5050
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-07
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-07
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]