Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 120 Bydgoszcz, 02 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2005 nr XXV/122/09 Rady G4915miny Bytoń z dnia 11 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4915
2006 nr XXVI/124/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bytoń 4916
2007 nr XXVI/126/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4917
2008 nr XXIX/144/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto i gminę Chodecz oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4920
2009 nr XXIX/145/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4921
2010 nr XLI/307/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szubin 4922
2011 nr XLI/308/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 4922
2012 nr XLI/309/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r. 4923
2013 nr XLI/310/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 4924
2014 nr XLI/313/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Małe Rudy i Głęboczek gm. Szubin 4927
2015 nr XXX/147/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 4930
2016 nr XXIV/210/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego 4930
2017 nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Mogilno w 2010 r 4932
POROZUMIENIA:
2018 z dnia 30 września 2009 r. pomiędzy miastem Radziejów a gminą Radziejów w sprawie powierzenia wykonywania zadania gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 i Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1, dla których organem prowadzącym jest miasto Radziejów, zawarte w dniu 30 września 2009 r. 4932
2019 z dnia 30 września 2009 r. pomiędzy gminą Radziejów a miastem Radziejów w sprawie powierzenia miastu Radziejów przez gminę Radziejów zadań z zakresu organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 4934
INFORMACJE:
2020 Starosty Radziejowskiego z dnia 16 listopada 2009 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 4935
2021 z dnia 16 listopada 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/540-ZTO-C/254/W/OPO/2009/AgS w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła 4936
2022 z dnia 20 listopada 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 20 listopada 2009 r. nr WCC/179-ZTO-F/740/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Mondi Świecie Spółka Akcyjna z siedzibą w Świeciu, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła 4937
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-03
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-03
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]