Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 12 Bydgoszcz, 12 luty 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
246 nr XXIX/227/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego 547
247 nr XXIX/228/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i wprowadzenia insygniów gminy Żnin w postaci Łańcucha Burmistrza Żnina i Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie 547
248 nr XIX/101/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze miasta i gminy Piotrków Kujawski 547
249 nr XIX-110/08 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia 548
250 nr XL/556/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 r 553
251 nr XVIII/112/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego 556
252 nr XVIII/115/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu placów zabaw i tzw. 557
253 nr XVIII/116/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu sportowego 558
254 nr XXIV/143/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2009 r 558
255 nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009 560
256 nr XXI/106/08 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 561
257 nr XX-109/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na rok 2009 562
258 nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2009 r 564
259 nr XX/139/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych i odpłatności rodziców z tego tytułu 565
260 nr XX144/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Wielkopolskim na lata 2009-2013 566
261 nr XXVI/152/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r 571
262 nr XXI/112/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąpielsk 572
263 nr XXX/601/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009 573
264 nr XXX/180/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów 574
265 nr XXVI/137/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brodnickiego 575
POROZUMIENIE
266 zawarte w dniu 30 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nakielskiego, pomiędzy Zarządem Powiatu w Nakle nad Notecią a Burmistrzem Gminy Nakło nad Notecią 575
INFORMACJE:
267 sprawozdanie Starosty Mogileńskiego z dnia 16 stycznia 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2008 577
268 sprawozdanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2008 r 577
269 z dnia 3 lutego 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/295-ZTO-A/273/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy 578
270 zarządzenie nr 1/2009 Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy 579
271 zarządzenie nr 3/2009 Starosty Radziejowskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski 579
272 zarządzenie nr 4/2009 Starosty Radziejowskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski 579
273 z dnia 10 lutego 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-95(8)/ 2008/2009/433/VIII/ASz z 10 lutego 2009 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 580
POBIERZ

Opublikowane: 2009-02-16
Ostatnia modyfikacja: 2009-02-16
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]