Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 119 Bydgoszcz, 01 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1984 nr XLV/84/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy-miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4879
1985 nr XLV/85/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 4879
1986 nr XXXV/205/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej 4883
1987 nr XXX/188/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 r. 4890
1988 nr XXX/189/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na 2010 r. 4891
1989 nr XXX/190/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 i zwolnień podatkowych 4891
1990 nr XXX/191/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 r. 4893
1991 nr XXXIII/163/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2010 r. 4894
1992 nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności tej opłaty 4894
1993 nr XXXIII/165/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 4895
1994 nr XXXIII/166/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 4897
1995 nr XXXIII/167/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminów i sposobu jej poboru 4898
1996 nr XXXI/242/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego 4899
1997 nr XXXII/167/09 Rady Gminy Radomin z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 i zwolnień w tym podatku na 2010 r. 4901
1998 nr XXXII/168/09 Rady Gminy Radomin z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. oraz zwolnień z podatku w roku 2010 4903
1999 nr XXXII/171/09 Rady Gminy Radomin z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 4904
2000 nr XXVII/203/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r 4905
2001 nr XXVII/204/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 r 4906
2002 nr XXVII/206/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rojewo 4908
2003 nr XXXII/202/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 4910
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
2004 z dnia 27 listopada 2009 r. o wysokości przyznanych dodatkowych dotacji podmiotowych, przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, dla spółek wodnych w kwocie 3.000 zł, przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych i naprawę awarii w 2009 r 4912
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-02
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-02
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]