Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 118 Bydgoszcz, 27 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1966 nr XLIII/60/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej 4843
1967 nr XXX/211/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kikół 4850
1968 nr XXX/212/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 4851
1969 nr XXXI/219/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół 4851
1970 nr XXXI/195/09 Rady Gminy Choceń z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 4852
1971 nr XXXI/196/09 Rady Gminy Choceń z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu 4852
1972 nr XXIV/152/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie 4854
1973 nr VII/84/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010 r. 4855
1974 nr VII/85/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami na terenie gminy Osielsko oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania, w które winny być zaopatrzone taksówki 4855
1975 nr VII/86/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób taksówkami na terenie gminy Osielsko 4859
1976 nr XXXVII/244/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli 4859
1977 nr XXXVII/245/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród 4860
1978 nr XXXIV/232/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Włocławek? 4861
1979 nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Włocławek? 4865
1980 nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 4870
1981 nr XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 4873
1982 nr 267/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2010 4874
1983 nr 268/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie 4874
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-02
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-02
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]