Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 117 Bydgoszcz, 27 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1940 nr XXXVI/511/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 4803
1941 nr 223/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bydgoski 4803
1942 nr 224/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie ?Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bydgoski? 4805
1943 nr XLI/230/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę miasto Chełmno 4809
1944 nr XXXII/198/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4811
1945 nr XXXII/199/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie regulaminu podziału i przyznawania specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 4813
1946 nr XXVI/211/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie 4814
1947 nr XXVII/130/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 4814
1948 nr XXVII/131/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 4815
1949 nr XXVII/138/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 4818
1950 nr XLVI/311/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 4819
1951 nr XLVI/312/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 4819
1952 nr XLVI/313/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 4822
1953 nr XXX/148/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego 4823
1954 nr XXX/149/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Górzno 4824
1955 nr XXX/150/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 4824
1956 nr XXX/151/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 4826
1957 nr XXX/152/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 4827
1958 nr XXXIX/396/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 4828
1959 nr XXXIX/397/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 4829
1960 nr XXXIX/398/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 4830
1961 nr XXXIX/399/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 4831
1962 nr XL/113/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 4832
1963 nr XL/114/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009 r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 4832
1964 nr XL/115/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 4833
INFORMACJA
1965 ogłoszenie z dnia 21 października 2009 r. Starosty Toruńskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 4836
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-01
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-01
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]