Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 113 Bydgoszcz, 19 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1868 nr XXXIX/319/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia na 2010 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 4674
1869 nr XXXIX/320/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów 4675
1870 nr XXXIX/321/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 4675
1871 nr XXXIV/229/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Kapitulnej i Długiej 4676
1872 nr LII/782/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Bydgoszczy 4685
1873 nr XXX/160/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4686
1874 nr XXX/161/09 Rady Gminy Radomin z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4688
1875 nr XXX/162/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 4690
1876 nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej 4691
1877 nr XXXI/222/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 października 2009 r. w sprawie aktu utworzenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie i nadania Statutu 4692
1878 nr XXV/137/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4595
1879 nr XXV/138/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4698
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1880 z dnia 26 października 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osięciny przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r. 4699
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-20
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-20
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]