Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 112 Bydgoszcz, 17 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1848 nr XXXIV/287/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 4623
1849 nr XXV/361/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ?Gminny Zespół Obsługi Szkół? z/s w Aleksandrów Kujawski 4625
1850 nr XXVI/365/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim 4627
1851 nr XXV/366/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski 4629
1852 nr XXXI/200/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia? 4640
1853 nr XXXVI/510/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 4641
1854 nr XXXIX/963/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Izbica Kujawska 4642
1855 nr XXXIX/964/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Topólka 4644
1856 nr XXXIX/965/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz 4650
1857 nr XXXV/154/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Chrostkowo 4656
1858 nr XXXV/155/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Chrostkowo 4660
1859 nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 4662
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1860 z dnia 4 listopada 2009 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogóźno w okręgu wyborczym nr 1 4665
INFORMACJE:
1861 nr 22/2009 z dnia 1 października 2009 r. stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/338/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 4665
1862 nr 23/2009 z dnia 1 października 2009 r. stwierdzenia nieważność uchwały nr XXXIX/339/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 4666
1863 nr 24/2009 z dnia 1 października 2009 r. stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/340/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 4667
1864 nr 25/2009 z dnia 1 października 2009 r. stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/341/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze 4668
1865 nr 30/09 z dnia 29 października 2009 r. o nieważności pkt III wzoru wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/287/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 4669
1866 referendum gminne z dnia 6 września 2009 r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego przed upływem kadencji 4671
1867 z dnia 4 listopada 2009 r. Starosty Włocławskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Chodecz 4672
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-20
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-20
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]