Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 111 Bydgoszcz, 16 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1838 nr XXIII/139/09 Rady Gminy Osie z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4590
1839 nr XXIII/143/09 Rady Gminy Osie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Osie 4590
1840 nr XXIV/145/09 Rady Gminy Osie z dnia 27 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Osie 4591
1841 nr XXIV/150/09 Rady Gminy Osie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 4592
1842 nr XXXIV/230/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w rejonie ulicy Żytniej, działka nr 1/25 KM 85 4594
1843 nr XXXIV/231/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Żytnią, Barską, Wojskową działki nr 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85 4602
1844 nr XLII/583/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Nakło nad Notecią przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego 4614
POROZUMIENIE
1845 z dnia 21 września 2009 r. dotyczące udzielenia przez miasto i gminę Piotrków Kujawski miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2009 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców 4615
INFORMACJE:
1846 z dnia 6 października 2009 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków obrębu ewidencyjnego Włocławek 4616
1847 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków obrębów ewidencyjnych Włocławek oraz obrębu ewidencyjnego Azoty 4616
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-16
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-16
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]