Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 11 luty 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
220 nr XXXIII/163/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Golub-Dobrzyń oraz gruntów z nimi związanych 511
221 nr XXXIII/165/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych 512
222 nr XIX/130/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo 513
223 nr XXIV/165/08 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2009 513
224 nr XXIV/175/08 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 515
225 nr XVIII/123/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r 515
226 nr XVIII/126/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 517
227 nr XXXII/272/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2009 517
228 nr XXXIV/220/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmża na 2009 r 519
229 nr XIX/130/2008 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płużnica na 2009 r 521
230 nr XXVI/251/08 RADY Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 523
231 nr XXVI/252/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 525
232 nr XXVI/254/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. 526
233 nr XIX/94/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartniczka na 2009 r 526
234 nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r 528
235 nr XXV/158/2008 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009 r 529
236 nr XIX/104/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia roku 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na rok 2009 531
237 nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2009 532
238 nr XIX/146/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2009 r 534
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
239 z dnia 2 lutego 2009 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej Koronowie 535
POROZUMIENIE
240 zawarte w dniu 30 grudnia 2008 r. w Bydgoszczy pomiędzy miastem Bydgoszcz na prawach powiatu a powiatem bydgoskim 536
INFORMACJE:
241 sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Aleksandrowskim za 2008 r 537
242 sprawozdanie Starosty Nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008 538
243 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2009 r 539
244 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2009 r 540
245 z dnia 30 stycznia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-2(4)/2009/181/V/AS zatwierdzającą zmianę taryfę dla PRATERM Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 540
POBIERZ

Opublikowane: 2009-02-13
Ostatnia modyfikacja: 2009-02-13
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]