Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 105 Bydgoszcz, 28 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1749 nr LII/784/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody 4325
1750 nr LII/787/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 4326
1751 nr LII/791/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy polegającego na ograniczeniu świadczeń zdrowotnych 4327
1752 nr LII/792/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej 4327
1753 nr LII/809/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy nabrzeżu rzeki Brdy 4328
1754 nr XLIV/303/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4331
1755 nr XXIV/158/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radziejów 4334
1756 nr XXIV/162/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4351
1757 nr XXIV/163/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4354
INFORMACJA
1758 z dnia 21 września 2009 r. informacja Starosty Brodnickiego z dnia 21 września 2009 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla części obrębu Brodnica-Miasto 4356
POBIERZ

Opublikowane: 2009-10-30
Ostatnia modyfikacja: 2009-10-30
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]