Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 104 Bydgoszcz, 26 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1727 nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej Kowala z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Kowal na lata 2009-2014 4299
1728 nr XXXIX/78/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Białowieża 4302
1729 nr XXXIX/79/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drążno 4303
1730 nr XXXIX/80/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drzewianowo 4304
1731 nr XXXIX/81/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Izabela 4304
1732 nr XXXIX/82/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jeziorki Zabartowskie 4305
1733 nr XXXIX/83/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kaźmierzewo 4306
1734 nr XXXIX/84/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kosowo 4306
1735 nr XXXIX/85/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krukówko 4307
1736 nr XXXIX/86/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Matyldzin 4308
1737 nr XXXIX/87/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrowo 4309
1738 nr XXXIX/88/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rościmin 4309
1739 nr XXXIX/89/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Samsieczynek 4310
1740 nr XXXIX/90/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wiele 4311
1741 nr XXXIX/91/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Witosław 4311
1742 nr XXXIX/92/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wyrza 4312
1743 nr XXXIX/94/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4313
1744 nr XXXIX/95/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty 4315
1745 nr IV/32/09 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu korzystania z Parku Wiejskiego w Unisławiu? 4316
1746 nr IV/33/09 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 28 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4317
1747 nr IV/34/09 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 28 września 2009 r. w sprawie regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród 4321
1748 nr IV/35/09 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 28 września 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4322
POBIERZ

Opublikowane: 2009-10-27
Ostatnia modyfikacja: 2009-10-27
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]