Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 103 Bydgoszcz, 23 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1714 nr XXV/185/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów płatności i sposobu jej poboru 4234
1715 nr XXXI/153/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w sołectwie Pigża 4234
1716 nr XXIII/164/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dragacz 4274
1717 nr XXV/124/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 4277
1718 nr XXV/130/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród 4278
1719 nr XXV/132/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 4279
1720 nr XXXV/169/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4283
1721 nr XXXV/170/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4284
1722 nr XL/302/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin 4286
1723 nr XLII/584/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią 4287
1724 nr XLII/585/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią 4289
1725 nr XXXII/194/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie 4291
1726 nr XXVIII/129/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2009 r. 4293
POBIERZ

Opublikowane: 2009-10-27
Ostatnia modyfikacja: 2009-10-27
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]