Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 100 Bydgoszcz, 13 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1666 nr XXIII/332/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 4118
1667 nr XXIV/347/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno-Parcele 4120
1668 nr XXX/183/09 Rady Gminy w Choceniu z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Choceń w obrębie Jarantowice na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 87, 88/1, 86/2, 85, 84/1, 84/2, 55/3, 55/4, 54/3, 54/2, 54/1, 53/2 przeznaczony pod funkcję mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi 4122
1669 nr XVIII/137/09 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego - obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole 4131
1670 nr XXXVIII/203/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 10 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostycyn na lata 2007-2011 4132
1671 nr XIX/295/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2009 r. uchwała w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego 4132
1672 nr XXV/173/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2354C Szelejewo - Oćwieka, położonej w Szelejewie i Oćwiece, gmina Gąsawa 4151
1673 nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 4152
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1674 z dnia 21 września 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębowa Łąka przeprowadzonych w dniu 20 września 2009 r. 4152
1675 z dnia 21 września 2009 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Grudziądza 4153
INFORMACJA
1676 z dnia 15 września 2009 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie operatu opisowo-kartograficznego 4153
POBIERZ

Opublikowane: 2009-10-14
Ostatnia modyfikacja: 2009-10-14
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]