Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 10 Bydgoszcz, 06 luty 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
194 nr IX/51/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów 471
195 nr XXVII/269/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gębice 472
196 nr XXIII/130/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 474
197 nr XXIV/134/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2009 474
198 nr XXV/110/08 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrostkowo na rok 2009 476
199 nr XXVI/275/08 Rady Miasta Rypina z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 477
200 nr XXVI/281/08 Rady Miasta Rypina z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy miasta Rypina do kategorii dróg gminnych 477
201 nr XXII/178/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 r 480
202 nr XXIV/195/08 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania 481
203 nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 485
204 nr XV/113/08 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 486
205 nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 r 488
206 nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziejów na rok 2009 489
207 nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2009 r 490
208 nr XXIII/55/2008 Rady Gminy w Sadkach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 492
209 nr XX/133/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2009 494
210 nr XXIX/216/2008 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy miasta Lipno na rok 2009 495
211 nr XXVII/293/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubicz na rok 2009 497
212 nr XXI/165/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2009 r 498
213 nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego 499
214 nr XXI/169/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Łabiszyn 500
215 nr XIX/126/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Osięciny na rok 2009 501
216 nr XIX/110/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radziejów na rok 2009 503
217 nr XVIII/129/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 504
POROZUMIENIE
218 z dnia 30 grudnia 2008 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a powiatem tucholskim w sprawie przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi Ministrowi Środowiska 505
INFORMACJA
219 z dnia 22 stycznia 2009 r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w roku 2008 506
POBIERZ

Opublikowane: 2009-02-10
Ostatnia modyfikacja: 2009-02-10
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]