Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 99 Bydgoszcz, 25 lipiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1571 nr XVII/119/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4494
1572 nr XXXIV/471/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4509
1573 nr XXXIV/472/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4522
1574 nr XVIII/113/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania 4535
1575 nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 4537
1576 nr XIX/132/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kąpieliska prowizorycznego w Lubrańczyku 4538
POBIERZ

Opublikowane: 2008-07-29
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-31
Redaktor: Serwis Techniczny BIP

[wróć]