Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 98 Bydgoszcz, 24 lipiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1553 nr XIII/88/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 144/1, nr 815/6 i nr 815/7 obręb Cekcyn gm. Cekcyn 4455
1554 uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Osada Borowiacka” na działce nr ew. 111 w miejscowości Cekcyn gm. Cekcyn 4462
1555 nr XXI/213/08 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/114/95 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 grudnia 1995 r. dotyczącej przyjęcia statutu Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie 4465
1556 nr XXI/216/08 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest gmina Barcin 4466
1557 nr XVI/123/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łabiszyn 4467
1558 nr XXI/226/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach 4470
1559 nr XXI/227/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Białych Błotach 4470
1560 nr XXI/228/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Białe Błota 4471
1561 nr XXI/229/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2008 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 4471
1562 nr XXI/230/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Białych Błotach 4472
1563 nr XXI/231/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Białe Błota 4480
1564 nr XXI/232/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek prowadzonych przez szkoły w gminie Białe Błota 4481
1565 nr XXI/235/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Białe Błota w latach 2005-2010 4481
1566 nr XVIII/123/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów 4485
1567 nr XVIII/112/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu miasta i gminy Skępe liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów 4487
1568 nr XX/122/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński 4487
1569 nr XVII/114/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Włocławek oraz określenia granic ich obwodów 4489
1570 nr XVII/116/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku 4490

Opublikowane: 2008-07-25
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-25
Redaktor: Dagmara Karczewska

[wróć]