Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 97 Bydgoszcz, 23 lipiec 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1545 nr 300/08 z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbójno 4410
UCHWAŁY:
1546 nr XV/103/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie Regulaminu placu zabaw 4412
1547 nr XV/109/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r 4412
1548 nr XV/110/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia19 maja 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 4419
1549 nr XXIV/193/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 4420
1550 nr XXIV/194/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary działek nr 1454/3, 1446/8, 1446/5, 1445/3, 1470/1, 1445/1, 1444/2, 1443/2, 1442/2, 1442/1, 1441/2, 546/3, 546/2, 546/1, 1440/2, 1440/1, 1439, 1423/9, 1423/11, 1423/8, 1423/10, 1423/12, 1423/4, 1423/2, 1426/2, 1426/1, 1438/12, 1441/1, 545/8, 1443/5, 1443/4, 1443/3 oraz części działek nr 1454/18, 1470/2 i 1423/13, położonych w Tucholi w rejonie ulic Cegielnianej i Przemysłowej 4424
1551 nr XXIV/198/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 4450
1552 nr XXIV/202/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach sołectw gminy Tuchola 4450
POBIERZ

Opublikowane: 2008-07-24
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-24
Redaktor: Dagmara Karczewska

[wróć]