Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 96 Bydgoszcz, 21 lipiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1538 nr XII/178/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław w rejonie ulic: Poznańskiej, Transportowca, Szymborskiej, Miechowickiej i Nowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 4374
1539 nr XVI/104/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/166/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i lokali mieszkalnych oraz uchwały nr V/32/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/166/2005 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i lokali mieszkalnych 4397
1540 nr XV/106/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 4397
1541 nr XXI/120/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności jak również trybu ich pobierania 4399
1542 nr XX/125/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 4400
INFORMACJE:
1543 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów m. Bydgoszczy dla części osiedli: Jary, Górzyskowo, Szwederowo, Bielawy, Kapuściska 4403
1544 z dnia 7 lipca 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-25(8)/2008/537/VIII/ASz z 7 lipca 2008 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4403
POBIERZ

Opublikowane: 2008-07-22
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-22
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]