Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 94 Bydgoszcz, 11 lipiec 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1508 nr 274/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie 4284
1509 nr 275/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Waganiec 4286
1510 nr 285/08 z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świedziebnia 4288
UCHWAŁY:
1511 nr XVI/95/08 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego 4290
1512 nr XI/70/08 Rady Gminy Gruta z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Gruta 4291
1513 nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, terenu położonego pomiędzy ulicami Gimnazjalną i Pocztową 4293
1514 nr 133/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Świecie 4299
1515 nr XVII/83/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Boniewie 4301
1516 nr XVII/87/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 4301
1517 nr XVII/111/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 161/6, 144/5, 144/6, 144/7 oraz dla części działki nr 142/14 – obręb Kneblowo, położonych w gminie Radzyń Chełmiński 4302
1518 nr XXXIII/433/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów 4309
1519 nr XXXIII/443/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy wiaduktowi 4310
1520 nr XXXIII/444/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy wiaduktowi 4310
1521 nr XXXIII/454/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bydgoszczy 4310
1522 nr XX/147/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym 4312
1523 nr XX/151/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim 4313
1524 nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim 4313
1525 nr XX/153/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim 4314
1526 nr XX/154/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim 4314
1527 nr XX/155/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej w Zbożu 4315
1528 nr XX/156/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sępólno Krajeńskie 4315
1529 nr XX/237/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Koronowo 4316
POROZUMIENIE
1530 z dnia 9 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków wojewody jako organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji administracyjnych 4318
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1531 z dnia 2 lipca 2008 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Grudziądzkiego 4319
INFORMACJE:
1532 rozporządzenie nr 3/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „LAS GDAŃSKI” w Bydgoszczy 4319
1533 z dnia 27 czerwca 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-31(5)/2008/254/VIII/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4325
1534 z dnia 27 czerwca 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-8(6)/2008/13971/I/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Soda Polska CIECH Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4329
POBIERZ

Opublikowane: 2008-07-16
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-16
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]