Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 93 Bydgoszcz, 09 lipiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1504 nr V/37/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu i użyczenia nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 4242
1505 nr V/43/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4243
INFORMACJE:
1506 rozporządzenie nr 11/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego w gminach: Radziejów, Osięciny, Bytoń, Dobre 4247
1507 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrcz za 2007 r 4278
POBIERZ

Opublikowane: 2008-07-10
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-10
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]