Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 91 Bydgoszcz, 02 lipiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1484 nr XX/183/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 17 Maja w Mogilnie 4162
1485 nr XXIV/58/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen urzędowych biletów za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej 4164
1486 nr XXI/227/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia 4164
1487 nr XXI/233/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania lokali stanowiących mienie gminy Kcynia 4164
1488 nr XXIII/285/2008 Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół w Paterku 4166
1489 nr XXIII/310/2008 Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie 4185
1490 nr XV/86/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Świetlica Gminna w Drzycimiu” oraz uchwalenia jej statutu 4186
1491 nr 142/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych 4189
1492 nr XIX/109/08 Rady Gminy w Osieku z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek 4196
1493 nr XV/107/2008 Rady Gminy w Obrowie z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 4196
1494 nr XVIII/137/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie nadanie nazwy ulicy na terenie wsi Śliwice 4197
INFORMACJE:
1495 zarządzenie nr 9/2008 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Lubień Kujawski za 2007 r 4199
1496 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 4199
POBIERZ

Opublikowane: 2008-07-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-03
Redaktor: Dagmara Karczewska

[wróć]