Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 90 Bydgoszcz, 01 lipiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1468 nr XIV/72/2008 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych 4119
1469 nr XVII/88/2008 Rady Gminy Świekatowo z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych 4121
1470 nr XVIII/180/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 74/20 położonej w miejscowości Wolice, gmina Barcin 4121
1471 nr XVIII/181/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 134/22 położonej w miejscowości Barcin Wieś, gmina Barcin 4127
1472 nr XVIII/182/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 210/2 położonej w miejscowości Sadłogoszcz, gmina Barcin 4133
1473 nr XIX/278/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Pszeniczna 4138
1474 nr XIX/279/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Słonecznikowa 4140
1475 nr XIX/280/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Lniana 4142
1476 nr XIX/281/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zielna 4144
1477 nr XIX/282/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Chabrowa 4146
1478 nr XIX/283/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Jęczmienna 4148
1479 nr XIX/284/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Bluszczowa 4150
1480 nr XIX/285/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Łubinowa 4152
1481 nr XIX/286/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Chmielna 4154
1482 nr XIX/287/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Rzepakowa 4156
INFORMACJA
1483 sprawozdanie Wójta Gminy w Jeżewie z dnia 11 marca 2008 r. z wykonania budżetu gminy za 2007 r 4158
POBIERZ

Opublikowane: 2008-07-02
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-02
Redaktor: Dagmara Karczewska

[wróć]