Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 89 Bydgoszcz, 30 czerwiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1456 nr XVI/98/08 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych 4074
1457 nr XVIII/175/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 19/9 położonej w miejscowości Dąbrówka Barcińska, gmina Barcin 4076
1458 nr XVIII/176/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 39 położonej w Barcinie 4081
1459 nr XVIII/177/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 189/1 położonej w miejscowości Złotowo, gmina Barcin 4086
1460 nr XVIII/178/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 34 położonej w miejscowości Wolice, gmina Barcin 4091
1461 nr XVIII/179/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 48/1 i 48/3 położonych w miejscowości Pturek, gmina Barcin 4097
1462 nr XV/86/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4102
1463 nr XV/87/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 4104
1464 nr XVIII/171/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie Statutu Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku 4105
1465 nr XIII/62/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Górzno 4107
1466 nr XIII/63/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Górzno oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 4108
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1467 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4110
POBIERZ

Opublikowane: 2008-07-01
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-01
Redaktor: Dagmara Karczewska

[wróć]