Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 86 Bydgoszcz, 20 czerwiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1397 nr XVII/87/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zbiczno 3951
1398 nr XIV/83/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 3955
1399 nr XIV/84/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie 3957
1400 nr XIV/85/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jeżewie 3957
1401 nr XIV/86/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach 3958
1402 nr XIV/87/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Laskowicach 3958
1403 nr XIV/88/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim 3958
1404 nr XIV/89/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/1999 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowych Krąplewicach 3959
1405 nr XIII/66/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych 3959
1406 nr XV/90/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Kąkowej Woli 3959
1407 nr XVI/123/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złotniki Kujawskie 3960
1408 nr XVI/128/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie opłaty adiacenckiej oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 3962
1409 nr XX/105/08 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3962
1410 nr XIV/112/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość 3963
1411 nr XIV/114/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości 3980
1412 nr XVIII/110/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełmży 3982
1413 r XXI/55/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/100/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mrocza 3983
1414 nr XVI-92/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Bądkowie 3983
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-23
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-23
Redaktor: Dagmara Karczewska

[wróć]