Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 85 Bydgoszcz, 18 czerwiec 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1389 nr 171/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim 3786
UCHWAŁY:
1390 nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 624/2, 625/2 i 626/4 w Tryszczynie, gmina Koronowo 3788
1391 nr XIX/92/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 334/6 i 351/1) 3794
1392 nr XIII/76/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Izbica Kujawska 3800
1393 nr 312/08 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosy Chełmińskiej i Brzoskwiniowej oraz Szyszkowej i Pawiej w Toruniu 3801
1394 nr 326/08 Rady Miasta Torunia z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Torunia 3834
1395 nr XVII/106/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 3834
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1396 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenie rejestru domów pomocy społecznej w wojewódzkim dzienniku urzędowym 3836
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-19
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-19
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]